Tình yêu vĩnh hằng

Tình yêu không cần nhiều, chỉ một tình yêu tức sẽ vĩnh hằng.

 

Xem Thêm Tác Giả John Heywood