Tình yêu vĩnh cửu

Tình yêu vĩnh cửu là tình yêu từ lúc xuân thì cho đến khi bạc tóc, từ lúc hoa nở cho đến khi hoa tàn.

 

Xem Thêm Tác Giả Francis Bacon