Tình yêu thương

Tình yêu thương con người là tài sản quý giá nhất.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ả Rập