Tình yêu tạo nên nhiều anh hùng

Tình yêu tạo nên nhiều anh hùng

Tình yêu đã tạo nên nhiều anh hùng, nhưng nó còn tạo ra nhiều thằng ngốc hơn nữa.

Xem Thêm Tác Giả Danh ngôn Thụy Điển