Tình yêu tàn úa

Sự ép buộc làm cho tình yêu tàn úa, vì bản tính của nó là tự do, không bao giờ phụ thuộc vào tính nhẫn nhục, sự phục tùng, tính ghen tức và sự sợ hãi.

Xem Thêm Tác Giả P. Senli