Tình yêu sống nhờ đau khổ

Tình yêu sống nhờ đau khổ

Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.

 

Xem Thêm Tác Giả De Giradin