Tình yêu là tất cả mọi thứ


Tình yêu là tất cả mọi thứ mà được ca ngợi thành… thật sự xứng đáng để chiến đấu, để dũng cảm, để mạo hiểm tất cả vì nó.

Xem Thêm Tác Giả Erica Jong