Tình yêu là sự thông cảm

Đóng góp bởi hoahongthuy

Tình yêu là sự thông cảm. Tìm hiểu lâu dài. Chớ không phải chỉ một giây một phút bồng bột nhất thời.