Tình yêu là sự thông cảm

Tình yêu là sự thông cảm. Tìm hiểu lâu dài. Chứ không phải chỉ một giây một phút bồng bột nhất thời.

Xem Thêm Tác Giả Anonymous