Tình yêu là một trò chơi

Đối với người yếu đuối, tình yêu là một trò chơi buồn bã. Đối với người mạnh mẽ, nó là một thứ rượu mạnh .

Xem Thêm Tác Giả P. Geraldy