Tình yêu là một hình phạt

Tình yêu là một hình phạt. Ta bị phạt vì không thể sống một mình.

Xem Thêm Tác Giả Marguerite Yourcena