Tình yêu là một đóa hoa tuyệt vời

Tình yêu là một đóa hoa tuyệt vời

Tình yêu là một đóa hoa tuyệt vời nhưng phải có lòng can đảm mới có thể đưa ta đến vực thẳm để hái lấy đóa hoa ấy.

Xem Thêm Tác Giả George Sand