Tình yêu là gì

Ít ai biết được tình yêu là gì, và những người biết nó, ít ai lại chịu nói ra.

Xem Thêm Tác Giả Bà Guizot