Tình yêu là công việc của kẻ nhàn rỗi

Tình yêu là công việc của kẻ nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi, nhưng là sự nhàn rỗi của kẻ đầy bận rộn.

Xem Thêm Tác Giả Bulwer Lytton