Tình yêu không phiền muộn

Tình yêu không phiền muộn

Tình yêu không phiền muộn thì không phải là tình yêu.

 

Xem Thêm Tác Giả P. Calderon De La Barca