Tình yêu giết chết thời gian

Tình yêu giết chết thời gian, nhưng thời gian cũng giết chết tình yêu.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Anh