Tình yêu gia đình

Tình yêu gia đình là mầm mống của tình yêu quê hương và của nhân đức xã hội.

Xem Thêm Tác Giả P. Bokentanô