Tình yêu đâm chồi nảy lộc

Một khi gặp phải xung đột trong tình yêu, tạm thời chia xa sẽ là ánh nắng ấp áp giúp tình yêu đâm chồi nảy lộc trở lại.

 

Xem Thêm Tác Giả André Maurois