Tình yêu cuộc sống

Tình yêu cổ xưa nhất cũng là vĩ đại nhất là tình yêu cuộc sống.

 

Xem Thêm Tác Giả H. Plu - tac