Tình yêu của tuổi thanh xuân

Tình yêu của tuổi thanh xuân trong sáng bao giờ cũng hướng tới sự cao thượng.

Xem Thêm Tác Giả W. Goethe