Tình yêu có hàng ngàn vẻ

Tình yêu có hàng ngàn vẻ

Tình yêu có hàng ngàn vẻ, và ở mỗi vẻ đều có ánh sáng, nỗi buồn, hạnh phúc và hương thơm riêng.

 

Xem Thêm Tác Giả Paoustovski