Tình yêu chỉ là một hạt sương

Tình yêu chỉ là một hạt sương. Đứng xa người ta ngỡ đó là hạt kim cương, nhưng đến gần nó là giọt lệ.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh