Tình yêu chân thật

Tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp tuổi tác, địa vị danh vọng… Nó san bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm.

Xem Thêm Tác Giả Lope De Vegas