Tình yêu chân thật

Tình yêu chân thật

Bước đường tình yêu chân thật chẳng bao giờ bằng phẳng cả.

 

Xem Thêm Tác Giả Ivan Tourguniev