Tình yêu chân thật

Tình yêu chân thật tràn đầy lòng nhiệt tình, bởi trong trí tưởng tượng luôn tồn tại bóng hình hoàn mỹ dù là thực hay hư.

 

 

Xem Thêm Tác Giả Jean Jacques Rousseau