Tình yêu chân chính

Tình yêu chân chính

Tình yêu chân chính đập vào trái tim như là một tia chớp và cũng câm lặng như tia chớp vậy.

 

Xem Thêm Tác Giả Maxime Gorki