Tình yêu chân chính

Tình yêu chân chính không bị mài mòn bởi thời gian, cũng không thể đổi thay bởi hoàn cảnh.

 

Xem Thêm Tác Giả Schiller