Tình yêu cần có nội dung hợp lý

Tình yêu cần có nội dung hợp lý, giống như lửa cần dầu để sáng mãi; tình yêu là sự hòa hợp trong cảm giác vô hạn của hai cá tính tương tự nhau.

 

Xem Thêm Tác Giả Belinsky