Tình yêu

Tình yêu của người đàn ông chỉ là một phần trong cuộc sống, nhưng tình yêu của người đàn bà lại là toàn bộ cuộc sống.

Xem Thêm Tác Giả Byron (Anh)