Tình yêu

Tình yêu là lịch sử cuộc đời một người con gái, nhưng đối với con trai nó chỉ là một khúc nhạc dạo mà thôi.

Xem Thêm Tác Giả Phu nhân Sitaire (Pháp)