Tình yêu

Tình yêu

Giống như một con chim bị gẫy mất một cánh, tình yêu nếu không đi cùng sự kính trọng sẽ không thể bay cao bay xa được.

 

Xem Thêm Tác Giả Alexandre Dumas con