Tình yêu

Dây chia xa càng thắt chặt, tình yêu trong tim càng bền chặt.

 

Xem Thêm Tác Giả Rabindranath agore