Tình yêu

Chỉ có niềm đau ly biệt mới làm sâu đậm thêm tình yêu đôi lứa.

 

Xem Thêm Tác Giả George Eliot