Tình yêu

Sẽ mãi chẳng biết mức độ sâu đậm của tình yêu cho đến lúc biệt ly.

 

Xem Thêm Tác Giả Kahlil Gibran