Tình yêu

Chia xa ngắn ngủi có thể hưng phấn thêm tình ý, ly biệt dài lâu có thể hủy diệt tình yêu.

 

Xem Thêm Tác Giả De Mirabeau