Tình yêu

Chia xa, tình yêu thêm mãnh liệt; tương phùng, tình yêu càng vững chắc.

 

Xem Thêm Tác Giả Fuller