Tình yêu

Tình yêu

Tình yêu đẹp nhất khi nó đẫm lệ.

Xem Thêm Tác Giả Walter Scott