Tình yêu

Lòng buồn biết bao khi buồn về tình yêu.

Xem Thêm Tác Giả Victor Hugo