Tình yêu

Trong tình yêu, ước mơ vẫn hơn là nắm giữ trong tay.

Xem Thêm Tác Giả Danh ngôn Pháp