Tình yêu

Mọi người sinh ra để yêu… Đó là nguyên lý và cứu cánh duy nhất của cuộc sinh tồn.

Xem Thêm Tác Giả Benjamin Disraeli