Tình yêu

Trong tình yêu, quá vẫn chưa đủ.

Xem Thêm Tác Giả Beaumarchais