Tình yêu

Yêu, người ta không cần nghĩ đến tương lai mà chỉ cần biết đến việc làm trong hiện tại.

Xem Thêm Tác Giả Pierre Janet