Tình yêu

Tình yêu không thể giấu giếm được và khi người ta không yêu nữa, điều ấy lại càng khó giấu hơn.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Mỹ