Tình yêu

Tình yêu là một ngôi sao, tất cả những con thuyền lạc đường, tuy không biết thiên văn, nhưng lại nhờ nó dẫn đường.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare