Tình yêu

Tình yêu là hành vi cao cả nhất của tâm hồn và là kiệt tác của con người.

Xem Thêm Tác Giả M. Gacxông