Tình yêu

Tình yêu nhanh hơn ánh sáng.

Xem Thêm Tác Giả Uynxơ