Tình yêu

Tình yêu có sức mạnh hơn thượng đế vì đã làm hòa hợp hai tâm hồn.

Xem Thêm Tác Giả G. Labuse