Tình yêu

Tình yêu là một loại tín ngưỡng vĩnh cửu. Một người yêu là vì anh ta yêu, không vì lý do nào cả.

Xem Thêm Tác Giả Romain Rolland (Pháp)