Tình yêu

Tình yêu chân chính có thể cổ vũ con người, đánh thức sức mạnh đang say ngủ và tài năng tiềm tàng trong lòng anh ta.

Xem Thêm Tác Giả Bocaccio (Ý)