Tình thương

Gươm trần có thể làm cho người khác sợ. Nhưng tình thương mới chiếm được lòng người.

Xem Thêm Tác Giả Thích Ca Mâu Ni